วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 Mrs.Gracita Tolentino ภริยาเอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย  

13 พฤศจิกายน 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 Mrs.Gracita Tolentino ภริยาเอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ประธานคณะกรรมการจัดงานบาซาร์ และนางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ แถลงข่าวการจัดงานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต ครั้งที่ 65 “รายการสนามข่าวภาคเช้า” (ถ่ายทอดสดเมื่อวันที่ 13 พ.ย 2561 เวลา9.00น) ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7