16 ตุลาคม 2561 งานแถลงข่าวจัดงานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต ครั้งที่ 65 ปี2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

16 ตุลาคม 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
16 ตุลาคม 2561 งานแถลงข่าวจัดงานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต ครั้งที่ 65 ปี2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ คุณสุพัตรา จิราธิวัฒน์ ตำแหน่งรรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักนโยบายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน Mrs.Gracita Tolentino ภริยาเอกอัครราชทูตสวิสเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ประธานคณะกรรมการจัดงานบาซาร์ และนางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมYWCAกรุงเทพฯ ได้ร่วมสนทนาที่มาและวัตถุประสงค์ในการจัดงานบาซาร์
ภายในงานมีการจัดบูทออกงานแสดงสินค้าต่าง ๆมากมาย มีสถานทูตร่วมจำนวน 27 ประเทศ ชมการแสดงบนเวที เช่น การแสดงเดี่ยวกีต้าร์ การแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากสถานทูตอินโดนีเซีย สถานทูตรัสเชีย และสถานทูตอินเดีย 
สำหรับงานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต ครั้งที่ 65 จะจัดขึ้นในวันที่15-18 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์