18-19 สิงหาคม 2561 สมาคม YWCA กรุงเทพฯ โดยนางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ นางสุดาวัลย์ คมธรรม เหรัญญิกสมาคมฯ และนางมาลาตี โกสุม เลขาธิการ 

24 สิงหาคม 61 ข่าวสาร - กรุงเทพ
18-19 สิงหาคม 2561 สมาคม YWCA กรุงเทพฯ โดยนางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ นางสุดาวัลย์ คมธรรม เหรัญญิกสมาคมฯ และนางมาลาตี โกสุม เลขาธิการ เป็นผู้แทนสมาคมฯ มอบเงินช่วยเหลือตำรวจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ร่วมกับ ผู้แทนมูลนิธิวัฒนาเพื่อชีวิต คริสตจักรวัฒนา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย สมาคมศิษย์วังหลัง-วัฒนา สมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ และชมรมผู้รู้คุณแผ่นดิน นำทีมโดยนางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน ผู้จัดการโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย/ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ**เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า (ศปก ตร สน) ภาค9 ต.สะเตง อ.เมือง จังหวัดยะลา มอบเงินช่วยเหลือตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากถูกลอบยิง ลอบทำร้ายด้วยระเบิด 3 ราย มอบคอมพิวเตอร์/ จอมอนิเตอร์ /ปริ๊นซ์เตอร์ 5 ชุด /เครื่องอุปโภคบริโภค/ ข้าวสารอาหารแห้ง ฯลฯ หลังจากนั้นเดินทางไปเยี่ยม ให้กำลังใจ และมอบสิ่งของให้ตำรวจ ณ ปฏิบัติหน้าที่ฐานปฏิบัติการจุดเสี่ยง พื้นที่สีแดงหมู่บ้านอูแบอีเตะ จังหวัดปัตตานี