มอบเงินรายได้จากการจัดงานบาซาร์สนับสนุนงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในบรมราชูปถัมภ์

22 ธันวาคม 60 ข่าวสาร - กรุงเทพ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการ และนางสาวโนรีรัตน์ นพรัตนราภรณ์ ที่ปรึกษาจัดหาทุน มอบเงินรายได้จากการจัดงานบาซาร์สนับสนุนงานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในบรมราชูปถัมภ์


ติดตามข่าวสาร ผ่านทาง : https://www.facebook.com/YWCA2017/?hc_ref=ARQj0MhuHW5CduJtDQIegEsV6jquWlxAaUBml9vYhSHYv6BjKj_9Sbv5MiHkkOsv1jU