16/06/2561 งานมอบทุนการศึกษาประจำปี 
 

16 June 61 Gallery-Bangkok
 
 
 
ภาพรวม