มอบข้าวสารมูลนิธิคุณพ่อเรย์ 12 ก.พ.58

3 June 58 Gallery-Pattaya
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.00 น. คุณไพรชิตร เจตะภัย ประธานสมาคมฯ – ศูนย์พัทยา และคณะกรรมการสมาคมฯ ได้มอบข้าวสาร จำนวน 100 ถุง เป็นเงิน 10,000.00 บาท ให้กับมูลนิธิคุณพ่อเรย์ โดยมี บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ประธานมูลนิธิคุณพ่อเรย์ เป็นผู้รับมอบ
 
 
 
ภาพรวม