กรรมการ/ที่ปรึกษาฯ สมาคมYWCAกรุงเทพฯ และกรรมการบาซาร์ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อ

5 October 61 News - Bangkok
กรรมการ/ที่ปรึกษาฯ สมาคมYWCAกรุงเทพฯ และกรรมการบาซาร์ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือภัยแผ่นดินไหว ในประเทศอินโดนีเซีย ท่านเอกอัครราชทูตและภริยาประเทศอินโดนีเซียประจำประเทศไทยเป็นผู้รับมอบ