10 กันยายน 2561 นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ กรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาฯ เลขาธิการ 

10 September 61 News - Bangkok
           10 กันยายน 2561 นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ กรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาฯ เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่ มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ โดยมี ท่านเลขาธิการ พลอากาศโทภักดี แสง-ชูโต เป็นผู้รับมอบ