สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ กรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดหอพักนักเรียนบ้านเด็กพระสิริ

30 March 61 News - Bangkok
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2561 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ กรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเปิดหอพักนักเรียนบ้านเด็กพระสิริท่าก่อม่วง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สมาคมฯให้การสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งยังได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน,อุปกรณ์กีฬา,อาหารแห้ง และทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียนอีกจำนวนหนึ่ง