สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ที่เดินทางไปทำพิธีมอบตู้กดน้ำหยอดเหรียญเพื่อชุมชน

9 February 61 News - Bangkok
กำหนดการ
“พิธีมอบตู้น้ำหยอดเหรียญชุมชน”
ชุมชนบ้านโคกตะแบง อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา
วันศุกร์ที่  9  กุมภาพันธ์  2561

07.30 – 08.30 น.     อาหารเช้า
09.00 น.                  รถออกจากโรงแรมที่พัก
10.00 น.                  ถึงชุมชนบ้านโคกตะแบง
10.00 – 12.00 น.    
                                                ช่วงพิธีการ
1. เข้าสู่พื้นที่จัดงาน
2. ผู้แทนชุมชนบ้านโคกตะแบงกล่าวต้อนรับและแนะนำผู้ที่มาร่วมงาน                                                                       
3. เจ้าหน้าที่สมาคมฯ แนะนำคณะกรรมการอำนวยการและผู้บริหารสมาคมฯ                                                             
4. อธิฐานเปิดงาน                                                                                                  
5. ผู้นำชุมชนบ้านโคกตะแบงกล่าวรายงานโครงการ                                       
6. นายกสมาคมฯ กล่าวแสดงความยินดีในการช่วยเหลือและสนับสนุนพร้อมที่มาของโครงการ                   
7. ผู้นำชุมชนบ้านโคกตะแบงกล่าวขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึก
8. สมาคมฯ มอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา                                                                                           
9. ตัดริบบิ้นเปิดป้ายโครงการและถ่ายภาพที่ระลึก                                                                            
10. คณะกรรมการอำนวยการและผู้บริหารสมาคมฯเยี่ยมชมโครงการ                             
12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
13.00  - 17.00 น.     เดินทางกลับสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
***********************************

 
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางบุญนาง กันสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกตะแบกพร้อมสมาชิกลูกบ้านบ้านโคกตะแบก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ที่เดินทางไปทำพิธีมอบตู้กดน้ำหยอดเหรียญเพื่อชุมชน ในการนี้นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวแสดงความยินดีและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและสมาคมฯยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา และ ทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์