พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบเครื่องมือแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

9 มีนาคม 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ
9 มีนาคม 2564
นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ มอบเครื่องมือแพทย์ มอบให้โรงพยาบาลน้ำยืน อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายชัยวัฒน์ ฟ้าสว่าง นายแพทย์ชำนาญการ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำยืน ทีมคุณหมอ,พยาบาลและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ