พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบเงินสนับสนุนให้แก่ มูลนิธิบ้านจริงใจ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 100,000 บาท

8 มีนาคม 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ
8 มีนาคม 2564
นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการสมาคมฯ
มอบเงินสนับสนุนให้แก่ มูลนิธิบ้านจริงใจ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รายได้จากการจัดงานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูตปี 2019 เพื่อช่วยเหลือมูลนิธิบ้านจริงใจที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVIC-19 โดยมีคุณวุฒิกร กมลโชติ ประธานมูลนิธิฯ ศจ.สุรกิจ กมลรัตน์ รองประธานมูลนิธิฯ คุณสุนันทา คำนันตา คุณเพียงตา ชุ่มน้อย เป็นผู้รับมอบ