พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

นายกสมาคม พร้อมกรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาและพนักงานสมาคมฯ นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย

15 มกราคม 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นำโดย นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม พร้อมกรรมการอำนวยการ ที่ปรึกษาและพนักงานสมาคมฯ นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์โดยเร็ววัน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง