พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่สมาคมเยอรมันช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก (Deutscher Hilfsverein Thailand e.V.)

15 ธันวาคม 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันที่ 18 ธันวาคม 2563
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่สมาคมเยอรมันช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก (Deutscher Hilfsverein Thailand e.V.) เพื่อใช้ในการปรับปรุงบ้านพักเด็ก โดยมี นางศิริรัตน์ ศุกรภาค ผู้อำนวยการสมาคมเยอรมันฯ เป็นผู้รับมอบ
บุคคลในภาพเรียงจากซ้ายไปขวา
นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ Mrs. Anima Acharya Dhakal ภริยาเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย Mrs. Doreen Fong ภริยาเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย Mrs. Olga Tapiola ภริยาเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย Mrs. Christina Macpherson ภริยาเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ประธานจัดงาน The 67th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2020 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม นางสาวโนรีรัตน์ นพรัตนราภรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน นายพัสสน ศรินทุ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นายวิวัฒน์ รัตนตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นางสาวปัทมา สินธุ์จำปาศักดิ์ เลขาธิการ สมาคมฯ