พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบเงินรายได้จากการจัดงานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต จำนวน 120,000 บาท 

15 ธันวาคม 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ
15 ธันวาคม 2563
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ คณะภริยาทูต และ CPN มอบเงินรายได้จากการจัดงานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต จำนวน 120,000 บาท เป็นทุนการศึกษาให้แก่ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ เพื่อช่วยเด็กด้อยโอกาสให้พ้นจากเหยื่อการค้ามนุษย์
จากซ้ายไปขวา
นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ Mrs. Anima Acharya Dhakal ภริยาเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทย Mrs. Doreen Fong ภริยาเอกอัครราชทูตเยอรมันประจำประเทศไทย Mrs. Olga Tapiola ภริยาเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย Mrs. Christina Macpherson ภริยาเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย ประธานจัดงาน The 67th YWCA Diplomatic Charity Bazaar 2020 นายฮาร์ตันโต้ คุนาวัน ผู้อำนวยการของศูนย์เรียนรู้ชุมชนฯ นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม นางสาวโนรีรัตน์ นพรัตนราภรณ์ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน นายพัสสน ศรินทุ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดต่างประเทศ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นายวิวัฒน์ รัตนตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์