พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสในรูปแบบ New Normal เช่น กิจกรรมร้องเพลงเพื่อสร้างความหวัง กำลังใจ แบ่งปันความหมายวันคริสต์มาส

15 ธันวาคม 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ
15 ธันวาคม 2020
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นำโดยคุณวรรณี พลอยพิศุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา พร้อมด้วยอนุกรรมการฝ่าย และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสในรูปแบบ New Normal เช่น กิจกรรมร้องเพลงเพื่อสร้างความหวัง กำลังใจ แบ่งปันความหมายวันคริสต์มาส และส่งต่อความรักของพระเจ้าผ่านชุดของขวัญแก่ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี