พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

 เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย และ ภริยาเอกอัครราชทูตฯ มาเยี่ยมเยียนสมาคมฯ

14 ธันวาคม 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ
14 ธันวาคม 2563 สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นำโดยนางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคมฯ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Stanislav Opiela เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย และ Mrs. Viera OPIELOVA ภริยาเอกอัครราชทูตฯ ที่มาเยี่ยมเยียนสมาคมฯ เพื่ออำลาเนื่องในโอกาสหมดวาระ และกล่าวขอบคุณ​สมาคมฯ ที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีของสถานทูตสาธารณรัฐสโลวักประจำประเทศไทย