พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบเงิน 200,000 บาท ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์

10 ธันวาคม 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ
10 ธันวาคม 2563
นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ มอบเงิน 200,000 บาท ให้กับสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์ เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้หญิงและเด็กของบ้านพักฉุกเฉิน โดยมีนางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีในพระอุปถัมภ์และนางสุดาวัลย์ คมธรรม ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ รับมอบ