พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

เรียนพระคัมภีร์กับครูวิวรณ์

1 เมษายน 62 แกลอรี่-กรุงเทพ