พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

เรียนจริยธรรม ในพระคัมภีร์กับครูกุ้ง

25 มีนาคม 62 แกลอรี่-กรุงเทพ