พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

Cooking โดย ครูแมม ชุดที่ 3 

19 มีนาคม 62 แกลอรี่-กรุงเทพ