พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

เรียน Cover Dance โดยครูเดียร์

19 มีนาคม 62 แกลอรี่-กรุงเทพ