พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

30/06/2018 งานมอบทุนการศึกษา ระดับ ปวช,ปวส และ ปริญญาตรี 

30 มิถุนายน 61 แกลอรี่-กรุงเทพ