พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

สมาคมywcaกรุงเทพฯ รีทรีตพนักงาน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เวลา09.00-16.00น ชั้น6 

17 พฤษภาคม 61 แกลอรี่-กรุงเทพ