พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

พิธีมอบตู้กดน้ำหยอดเหรียญเพื่อชุมชน

9 กุมภาพันธ์ 61 แกลอรี่-กรุงเทพ
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นางบุญนาง กันสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านโคกตะแบกพร้อมสมาชิกลูกบ้านบ้านโคกตะแบก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ให้การต้อนรับ สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ที่เดินทางไปทำพิธีมอบตู้กดน้ำหยอดเหรียญเพื่อชุมชน ในการนี้นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการสมาคมฯ กล่าวแสดงความยินดีและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือและสมาคมฯยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนการสอนอุปกรณ์กีฬา และ ทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่เรียนดีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์