พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียน และประกาศกิตติคุณแก่ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ศูนย์มะเร็งธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

10 พฤศจิกายน 66 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันที่ 31 ตุลาคม 2566
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นำโดยประธานฝ่ายศาสนา พร้อมด้วยกรรมการอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมเยี่ยมเยียน และประกาศกิตติคุณแก่ผู้ป่วย ณ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ศูนย์มะเร็งธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
ในการเยี่ยมเยียนครั้งนี้ทางสมาคมฯได้จัดกิจกรรมเป็นสองช่วง ช่วงที่หนึ่ง เล่นเกม ร้องเพลง แบ่งปันคำพยานชีวิต และประกาศพระกิตติคุณ กล่าวถึงความรอดโดยทางพระเยซูคริสต์ และในช่วงที่สอง ทางสมาคมฯแบ่งเป็นสองทีม โดยทีมที่ 1 นำโดย ศจ.พูลสุข เศรษฐ์โสภณกุล นำผู้ป่วยในการประดิษฐ์ตุ๊กตาแขวนทิชชู และทีมที่ 2 นำโดย ประธานฝ่ายศาสนา เข้าเยี่ยมผู้ป่วย QCU จำนวน 9 คน ทั้งนี้สมาคมฯยังได้มอบไข่ ข้าวสาร และชุดของขวัญแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมจำนวน 25 ชุด สำหรับการเยี่ยมเยียนครั้งนี้มีผู้ที่สนใจ และรับเชื่อจำนวน 4 ท่าน