พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ได้เข้าร่วมชมการประกวด Hymnovation 2023

10 พฤศจิกายน 66 ข่าวสาร - กรุงเทพ
การประกวด Hymnovation 2023
วันที่ 28 ตุลาคม 2566
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ ได้เข้าร่วมชมการประกวด Hymnovation 2023 ณ คริสตจักรเทียนสั่ง กรุงเทพฯ เวลา 15 : 00 – 18 : 00 น. โดยทางสมาคมฯ ได้รับเกียรติเป็นผู้มอบเงินรางวัล และมีโอกาสประชาสัมพันธ์พันธกิจของสมาคมฯ ด้วย ในงานครั้งนี้มีวัตุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่นำเพลงฮิม(เพลงไทยนมัสการและเพลงชีวิตคริสเตียน)มาปรับใช้ในการนมัสการพระเจ้าให้เข้ากับยุคสมัยใหม่(เครื่องดนตรีสากล) ซึ่งตลอดการประกวดมีทั้งเยาวชน และผู้ใหญ่จากหลากหลายคริสตจักรได้ใช้ทักษะการร้องเพลง และการเล่นดนตรี เพื่อสร้างเสียงเพลงที่ไพเราะให้กับผู้เข้าชมทุก ๆ ท่านได้ฟัง