พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

ต้อนรับเจ้าหน้าที่เมืองจินจู ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อศึกษาดูงานของ สมาคม YWCA กรุงเทพฯ

30 มีนาคม 66 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันที่ 30 มีนาคม กรรมการอำนวยการ เลขาธิการ สมาคม YWCA กรุงเทพฯให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่เมืองจินจู ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อศึกษาดูงานของ สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ด้านสวัสดิการ และสังคมสงเคราะห์