พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิบ้านพระพร (พันธกิจเรือนจำ) จำนวน 100,000 บาท

21 กันยายน 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันที่ 21 กันยายน 2564
สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นำโดยนางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคม นางวรรณี พลอยพิศุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา นางแค๊ตลียา ไตรศักดิพล กรรมการฯ และพนักงาน มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิบ้านพระพร (พันธกิจเรือนจำ) จำนวน 100,000 บาท พร้อมเยี่ยมเยียนและแจกไอศกรีมให้แก่เด็กๆ ในมูลนิธิฯ โดยศาสนาจารย์สุนทร ธาราวงศ์ ที่ปรึกษาอาวุโสมูลนิธิบ้านพระพร เป็นผู้ให้การต้อนรับ