พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิรักแท้ จำนวน 120,000 บาท เพื่อจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

21 กันยายน 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันที่ 21 กันยายน 2564
สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ โดยนางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคม พร้อมกรรมการอำนวยการ เลขาธิการและพนักงาน มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิรักแท้ จำนวน 120,000 บาท เพื่อจัดทำถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และจัดพิมพ์หนังสือ “10 รักแท้” โดยมี คุณมนตรี ศิริสมบูรณ์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ
ลำดับภาพจากซ้ายไปขวา
1. ดร.ปัทมา สินธุ์จำปาศักดิ์ เลขาธิการ
2. นางแค๊ตลียา ไตรศักดิพล เหรัญญิกและประธานฝ่ายบัญชี-การเงิน กรรมการฯ
3. นางวรรณี พลอยพิศุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา
4. นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ
5. นายมนตรี ศิริสมบูรณ์วงศ์ ประธานมูลนิธิฯ
6. นางคัทรียา สิริสมบูรณ์วงศ์ ผู้จัดการฝ่ายโครงการ มูลนิธิรักแท้
7. ศจ.สัมพันธ์ ตั้งชวลิต กรรมการเลขานุการ มูลนิธิรักแท้