พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

จัดถุงยังชีพบรรจุของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในภาวะนี้ ให้ผู้รับ 2 กลุ่ม

10 กันยายน 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ

สมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ - ศูนย์ชลบุรี

จัดโครงการช่วยน้องๆ และชุมชนรอดพ้นภัยโควิด - 19 ปี 2 ขึ้น

**เพื่อให้เด็กนักเรียนทุน และครอบครัว ที่ถูกผลกระทบจากวิกฤติการนี้ ได้มีกำลังใจ/ กำลังกาย ในการใช้ชีวิตให้ผ่านช่วงโควิดไปได้ด้วยดี

**และเพื่อให้ครอบครัวในชุมชนที่อยู่ในเขตความเสี่ยงสูง ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรี มีกำลังกายและกำลังใจผ่านช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิดไปได้

โดยจัดถุงยังชีพบรรจุของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในภาวะนี้ ให้ผู้รับ 2 กลุ่มคือ 1.นักเรียนทุนในโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ ที่อาศัยอยู่บริเวณ อ.เมืองชลบุรี อ.พานทอง และ อ.ศรีราชา ซึ่งเป็นเขตอำเภอที่มีผู้ติดเชื้อสูง 2.กลุ่มผู้เสี่ยงสูงในชุมชน ต.พานทอง หนองกะขะ (โซนหลังอมตะนคร) นำไปมอบระหว่างวันที่ 2-10 กันยายน 2564