พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

มอบเรือไฟเบอร์กลาสให้ครอบครัวเด็กชายนิธิศ เพื่อใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน

16 กันยายน 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันที่ 16 กันยายน 2564
นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นางวรรณี พลอยพิศุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา มอบเรือไฟเบอร์กลาสให้ครอบครัวเด็กชายนิธิศ เพื่อใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน และให้คุณยายใช้เรือเก็บผักขายที่ตลาด