พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

รับมอบชุดไม้ตีปิงปองพร้อมเจลล้างมือ จำนวน 100 ชุด

25 สิงหาคม 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม2564
คุณรัชดา รักพงศ์พิบูล ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน ดร.ปัทมา สินธุ์จำปาศักดิ์ เลขาธิการ และเจ้าหน้าที่แผนกสังคมสงเคราะห์ รับมอบชุดไม้ตีปิงปองพร้อมเจลล้างมือ จำนวน 100 ชุด จาก คุณมนวรรธน์ กระแสเศียร คุณมานะ ตระการบุญชัย สโมสรปิงปอง Musketeers และหจก.เซี่ยงไฮ้สปอร์ต เพื่อ นำไปมอบให้นักเรียนทุนโครงการแม่อุปถัมภ์ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ