พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

สมาคมฯบริจาค เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน ไฮ โฟลว ขนาด 10 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่ชุมชนกองขยะอ่อนนุช 84

20 สิงหาคม 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564
สมาคม YWCA กรุงเทพฯ ร่วมกับ มูลนิธิรักแท้ มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) และ Hope for Home โดย คุณเต๊ะศตวรรษ เศรษฐกร โดยสมาคมฯบริจาค เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน ไฮ โฟลว ขนาด 10 ลิตร จำนวน 3 เครื่อง ให้แก่ชุมชนกองขยะอ่อนนุช 84 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ไม่สามารถรักษาตัวที่โรงพยาบาลได้ เนื่องจากเตียงไม่เพียงพอ
ในโอกาสนี้ มีผู้นำชุมชนกองขยะอ่อนนุช 84 เป็นผู้รับมอบ