พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

อธิษฐานเผื่อและมอบถุงยังชีพ 100 ชุด ให้แก่โรงเรียนประถมนนทรี

20 สิงหาคม 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันที่ 20 สิงหาคม 2021
สมาคม YWCA กรุงเทพฯ โดยนางวรรณี พลอยพิศุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา และ ดร.ปัทมา สินธุ์จำปาศักดิ์ เลขาธิการ พร้อมเจ้าหน้าที่ฯ ส่งต่อความรักของพระเจ้า โดยการอธิษฐานเผื่อและมอบถุงยังชีพ 100 ชุด ให้แก่โรงเรียนประถมนนทรี ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการแม่อุปถัมภ์ของสมาคมฯ มีเด็กนักเรียนและสมาชิกในครอบครัวติดเชื้อโควิด-19 กว่า 100 ราย ในโอกาสนี้ นายชาตรี นามคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือนักเรียนและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวต่อไป