พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

โครงการ "YWCA ปันสุข" ครั้งที่ 2

30 มิถุนายน 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันที่ 30 มิ.ย. 64 โครงการ "YWCA ปันสุข" ครั้งที่ 2
ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.)
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นำโดย นางสาว ลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ ร่วมมือ กับ กระทรวง พม. โดย นายธนสุนทร สว่างสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ พร้อมทีมงานและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่และนำทีมฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ณ ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า เขตพญาไท พร้อมมอบหน้ากากอนามัยให้แก่คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง จำนวน 350 กล่อง ภายใต้โครงการทำดีเพื่อสังคม "YWCA ปันสุข" ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปีของสมาคมฯ
นอกจากนี้ สมาคมฯ ได้ร่วมกับสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิคและเอเชียอาคเนย์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ (สปอท.) มอบถังน้ำขนาด 200 ลิตร จำนวน 4 ถัง พร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ซึ่งจะนำไปตั้งไว้ในพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้คนในชุมชนนำไปใช้ทำความสะอาดและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และเชื้อโรคต่างๆ โดยมีประธานชุมชนเป็นผู้รับมอบ จำนวน 4 ชุมชน ดังนี้
1. ชุมชนวัดมะกอกส่วนหน้า
2. ชุมชนวัดมะกอกกลางสวน
3. ชุมชนสุขสวัสดิ์
4. ชุมชนอุทัยรัตน์
ในโอกาสนี้ นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคม YWCA กรุงเทพฯ กล่าวให้กำลังใจ และอธิษฐานขอองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอำนวยพระพรแก่ชุมชน อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง