พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

โครงการ "YWCA ปันสุข" ครั้งที่ 1 

15 มิถุนายน 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ
วันที่ 15 มิ.ย. 64 ที่ ซอยชุมชนรัชฎภัณฑ์ กรุงเทพฯ
สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นำโดย นางสาว ลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ ร่วมมือ กับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงฯ พร้อมทีมงานและอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ได้แก่ นายศตวรรษ เศรษฐกร (เต๊ะ) นักร้อง นักแสดง และนางสาวปุณยนุช วรนิธิพงศ์ (ตุ๊กตา) พิธีกรรายการโทรทัศน์ ลงพื้นที่ ชุมชนนำทีมฉีดพ่นฆ่าเชื้อในชุมชน ประมาณ 130 หลังคาเรือน ภายใต้โครงการทำดีเพื่อสังคม "YWCA ปันสุข" เนื่องในโอกาสครบครบ 74 ปีของสมาคมฯ
การดำเนินโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนแออัดซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดสูง โดยได้นำผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อของบริษัทลาซารัสจำกัด ที่มีคุณสมบัติไม่ติดไฟ และไม่เป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัย มาฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับที่พักอาศัยทุกหลังในซอยชุมชนรัชฎภัณฑ์ และยังมีแผนในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้แก่ชุมชนอื่นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ สมาคมฯ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน รวมทั้งเชิญนางวรรณี พลอยพิสุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนาของสมาคมฯ อธิษฐานขอองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอำนวยพระพรแก่ชุมชน อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ กระทรวง พม. ยัง ได้รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของชาวชุมชน เพื่อจะเร่งหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป