พัฒนาเยาวสตรี ทำดีด้วยรัก

 

 

สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
YOUNG  WOMEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION OF BANGKOK

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน
จบหลักสูตรมอนเตสซอรี่ บนพื้นฐานพระคัมภีร์

9 เมษายน 64 ข่าวสาร - กรุงเทพ
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน
จบหลักสูตรมอนเตสซอรี่ บนพื้นฐานพระคัมภีร์
สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอับดุลราฮิม ชั้น 2 สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ
พิธีมอบวุฒิบัตรและให้โอวาท
โดย นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมฯ
- 9 เมษายน 2564