ห้องพัก

deluxe single

 • เครื่องปรับอากาศ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ฟรี WiFi
ราคา 950บาท อ่านรายละเอียด >

standard twin

 • เครื่องปรับอากาศ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ฟรี WiFi
ราคา 1,320 บาท อ่านรายละเอียด >

deluxe double

 • เครื่องปรับอากาศ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ฟรี WiFi
ราคา 1,540 บาท อ่านรายละเอียด >

deluxe twin

 • เครื่องปรับอากาศ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ฟรี WiFi
ราคา 1,760 บาท อ่านรายละเอียด >

family room

 • เครื่องปรับอากาศ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ฟรี WiFi
- ราคา 1,980 บาท(4 persons)
- ราคา 2,200 บาท(5 persons)  
อ่านรายละเอียด >

YWCA กรุงเทพฯ

13 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
02-287-3136, 02-286-1936 02-286-3310 bangkok@ywcabangkok.com