ห้องประชุมสัมมนา

Room พื้นที่
(ตรม)
U-Shape
(Person)
Class-Room
(Person)
Theater
(Person)
Room Rate
Half Day
(4 Hrs)
Room Rate
Full Day
(8 Hrs)
Coffee Break
(per break)
Second Floor
Abdulahim 
Hunsa Room


140
140


60
60


80
80

160
160

2,700++
2,700++

5,400++
5,400++

50-80++
50-80++
Fifth Floor
Rossarin+Poodsorn Room
Sukon+Boonchuan Room


80

52


40

30


48

38


100

80

2,400++

1,750++

4,800++

3,500++

50-80++

50-80++
Sixth Floor
Esther Room
160 70 96 200 4,000++ 8,000++ 50-80++