เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

     
View Detail


บริจาคเงิน 100,000 บาทให้ปากีสถาน

   
     
View Detail


สำรวจโรงเรียนบ้านป่าเด็ง

   
View Detail


บริจาคแว่นตา

   
View Detail
กิจกรรมปลูกต้นไม้ รร.บ้านทุ่งกลม

   
   
View Detail
กิจกรรมเลี้ยงอาหาร รร.บ้านทุ่งกลม

               
       
   
View Detail
กิจกรรมมอบทุนที่เหลือให้นักเรียน

    
View Detail
กิจกรรมรับมอบเงินทุนการศึกษา

   
View Detail
กิจกรรมเลี้ยงอาหารบ้านผู้สูงอายุ

   
   
   
   
   

View Detail