อคิโด้

View Detail

ปลูกป่าจันทบุรี


 
View Detail
YWCA Junior Camp ระหว่างวันที่ 6-24 มีนาคม 2560 โดยมีกิจกรรมสร้างสรรค์ สันทนาการ ศิลปะ ประดิษฐ์ ฝึกทำขนม กีฬา ทัศนศึกษานอกสถานที่ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ ร้องเพลง ฝึกเต้น ฯลฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต ได้รู้จักและใช้ชีวิตกับเพื่อนๆต่าง สถาบัน ณ ห้องประชุมเอสเธอร์ ชั้น 6 อาคารแมคฟาร์แลนด์ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ  


                 

                 

                 

                 

                

    
View Detail
              
             

            

      
View Detail

                        

                        

                        
View Detail
       
                  
  
                   

              
View Detail
             

              
View Detail
วันที่ 7 มีนาคม 2560 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นางสาวถนิมพร สรรค์สิริชัย ประธานฝ่ายกิจกรรม นางมาลาตี โกสุม เลขาธิการฯ ร่วมจัดกิจกรรมสมาชิก “ การทำอาหารเกาหลีข้าวยำบิบิมบับและกิมจิ ” วิทยากรชาวเกาหลี อาจารย์ Bong Soon Shin ณ บ้านเปาโล สุขุมวิท 101/1


              
              
           
    
                          
View Detail

แกลลอรี่ ทั้งหมด