เยี่ยมเยียนมูลนิธิออทิสติกไทยและบ้านคามิลเลียน

20 ตุลาคม 60 แกลอรี่-กรุงเทพ