นายกฯรับรางวัลศิษย์เกียรติยศ

30 สิงหาคม 60 แกลอรี่-กรุงเทพ