หลักสูตรคู่สมรส

6 มิถุนายน 60 แกลอรี่-กรุงเทพ
ทำไมต้อง หลักสูตรคู่สมรส รถยนต์ยังต้องการเช็คบำรุงรักษา นักกีฬายังต้องหมั่นฝึกฝน คนที่ประสบความสำเร็จไม่หยุดที่จะเรียนรู้  แล้ว... ชีวิตคู่ ... ของคุณล่ะ? สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ 
 
ร่วมกับ คริสตจักรนิมิตใหม่ จัดอบรมหลักสูตรคู่สมรส ครั้งนี้เป็นการจัดอบรมครั้งที่ 2 โดยมีนางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

การจัดอบรมมีขึ้นทุกวันศุกร์ เริ่มวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ถึง วันศุกร์ที 31 มีนาคม และวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมนาโอมี ชั้น 6 
อาคารแมคฟาร์แลนด์ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ