รีทรีตพนักงาน 2560

6 มิถุนายน 60 แกลอรี่-กรุงเทพ
  วันที่ 3 มีนาคม 2560 จัดรีทรีตพนักงาน ณ ห้องประชุมเอสเธอร์ ชั้น 6 อาคารแมคฟาร์แลนด์ สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ  หัวข้อ "Build Up "

  เปิดงานโดย นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ และมีคณะกรรมการเข้าร่วม คือ
  นางสาวถนิมพร สรรค์ศิริชัย ประธานฝ่ายกิจกรรม     นางวรรณ๊ พลอยพิสุทธิ์ ประธานฝ่ายศาสนา และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาคือ
 
  อาจารย์วิทยา วุฒิไกรเกรียง อาจารย์ประจำคริสตจักรสาทร แบ่งปันพระวจนะ ในหัวข้อ " Integrity "
  อาจารย์วิชัย ทศพรทรงชัย หัวหน้าฝ่ายอบรมและประสานงาน จากสำนักงานอาสากาชาด ในหัวข้อ "สื่อสารผ่านใจ สู่หัวใจบริการ"
  ร.ท.พัฒน์วิทย์ องค์เจริญ ผู้อำนวยการมูลนิธิห่วงใยเยาวชน (YFC) และทีมงาน จัดกิจกรรม "การสร้างทีม"