ค่าย Day camp ปฐมวัย YWCA กรุงเทพฯ (ตุลาคม)

กิจกรรม   ศิลปะ  ภาษาอังกฤษ เทควันโด
สร้างบุคลิกภาพ การควบคุมตนเอง กล้าแสดงออก
เด็กๆสนุกสนานและได้รับความรู้กันเพียบเลยคับ
คุณพ่อคุณแม่อย่าลืมนะครับ...ค่ายYWCA
ภาพกิจกรรม