คุณอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร มอบเงินสนับสนุนองค์กรคณะกรรมการสรรหามิชชั่นนารีไทย 

12 กุมภาพันธ์ 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ
12 กุมภาพันธ์ 2563 คุณอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ พร้อมด้วยกรรมการบริหาร มอบเงินสนับสนุนองค์กรคณะกรรมการสรรหามิชชั่นนารีไทย OMF Thailand จำนวน 100,000 บาท โดยมีตัวแทน ศจ.ดร.อภิชาติ พูลศักดิ์วรสาร เป็นผู้รับมอบ เพื่อให้องค์กร OMF ได้เป็นพระพรในการทำพันธกิจ การประกาสข่าวประเสริฐ นำความรอดไปสู่ชนทุกชาติต่อไป