ร่วมพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรังและคลีนิคพิเศษ 

22 มกราคม 63 ข่าวสาร - กรุงเทพ
22 มกราคม 2563 นางอุษณา สุคนธทรัพย์ นายกสมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นางสุดาวัลย์ คมธรรม อุปนายกที่ 1/ เหรัญญิก/ประธานฝ่ายบัญชี-การเงิน นางสาวถนิมพร สรรค์ศิริชัย ประธานฝ่ายกิจกรรม ดร.อภิรดี โชตินันทเศรษฐ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ/นายกสหพันธ์สมาคมไว ดับยู ซี เอ แห่งประเทศไทย นางสาวลานทิพย์ ทวาทศิน ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ/อดีตนายกสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ นางสาวรัชดา รักพงษ์พิบูล ที่ปรึกษาฝ่ายจัดหาทุน และเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ร่วมพิธีเปิดอาคารผู้ป่วยโรคเรื้อรังและคลีนิคพิเศษ มอบให้โรงพยาบาลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์กฤษณ์ เพชรสำรวล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนบพิตำ ทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ