งานบาซาร์ YWCA และคณะภริยาทูต ครั้งที่ 66

  
 
 

พนักงานสมาคมyWCAกรุงเทพฯเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 

26 กรกฎาคม 62 ข่าวสาร - กรุงเทพ
พนักงานสมาคมyWCAกรุงเทพฯเป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
28 กรกฏาคม 2562 ณ สำนักงานเขตสาทร